top of page

OPERATIE TIJL UILENSPIEGEL

Participatief Ontwerp

De Tijl Uilenspiegelschool krijgt na een renovatie in 2015 een extra verdieping, hierdoor wordt het tijdelijke schoolgebouw dat al 15 jaar naast de school staat overbodig. Nadat deze gesloopt is ontstaat er uitzicht, licht en ruimte en biedt het kansen voor de buurt en de school. Operatie Periscoop is samen met 120 omwonenden, ouders en leerlingen van de Tijl Uilenspiegelschool en de Al Wafa School, een participatief ontwerp traject gestart en heeft een schetsontwerp van het plein gepresenteerd aan de buurt, de school en gemeente. Het pleindeel aan de westzijde van de Tijl Uilenspiegelschool is inmiddels gerealiseerd, een speelplek die tijdens schooltijd voor de leerlingen is en buiten schooltijd voor de buurt.

Jaar: 2016-2018

Foto: Vincent van Kleef

Opdracht: Stadsdeel Amsterdam West
Uitvoering: Margreet van der Vlies

bottom of page