top of page

STICHTING

Operatie Periscoop is een sociale onderneming en daarom staan we bij de Kamer van

Koophandel ingeschreven als VOF en Stichting.

De stichting stelt ons in staat te doen waar we in geloven met al onze passie en

creativiteit. Hier nemen wij, samen met het bestuur, 100% het initiatief om onze

artistieke vrijheid te botvieren zonder revolutionaire restricties of gedachten aan vraag

en aanbod. Kinderparticipatie klinkt heel schattig, maar op het moment dat dit werkelijk

vorm krijgt in de publieke ruimte kan het behoorlijk controversieel zijn. Hoe zou een

door kinderen ontworpen voorgevel eruitzien? Of een fietspad, een plein of een weg?

En welke acties zouden kinderen bedenken om de sfeer op straat te verbeteren?

De stichting is opgericht in juli 2014. De statuten zien er als volgt uit:

 

ARTIKEL 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Operatie Periscoop.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

 

ARTIKEL 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. het stimuleren van kinderparticipatie, creatieve ontwikkeling en ruimtelijke expressie in de buurt voor en door kinderen en de rest van de buurtbewoners. Zowel in buurten van Nederland als in het buitenland, voornamelijk, maar niet uitsluitend, in stedelijke aandacht wijken. De stichting beoogt de magie terug te brengen in de buurt via de fantasie van kinderen door met hen een duidelijke visuele stempel te drukken op de publieke ruimte en tevens via een oprechte verbinding met de buurt de sfeer en sociale cohesie in buurten te versterken;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het verbinden van sociale netwerken in de buurt en daarbuiten;

b. het organiseren van actie onderzoek met kinderen;

c. publieke interventies in de buurt;

d. exposities in de openbare ruimte, workshops, publicaties, ontwerpen, installaties,

websites, sociale media, digitale film, muziek en theaterproducties, conferenties en

bijeenkomsten.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

HET BESTUUR

Het huidige bestuur van Stichting Operatie Periscoop bestaat uit

Enrico Kruydenhof Voorzitter_edited.jpg
Jutta Bartels Secretaris.jpeg
Mohamed Hijjari Penningmeester.jpeg

Enrico Kruydenhof

Jutta Bartels

Voorzitter

Secretaris

Mohamed Hijjari

Penningmeester 

Natalie Beckers_edited.jpg

Natalie Beckers

Algemeen Bestuurslid

Judith van der Kooij Algemeen Bestuurder.jpeg

Judith van der Kooij

Algemeen Bestuurslid

bottom of page