top of page
PERISCOOP_LOGO_oog.png
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn

Operatie Periscoop: participatief ontwerp, actieonderzoek, community building

en social placemaking vanuit de kracht van lokale kennis en kunst in het publieke domein voor al meer dan 12.5 jaar.

PROJECTEN
SERVICES

OPERATIES

OPERATIE KOLENKIT NOORD
OPERATIE ALF LAILA WALAILA
OPERATIE HANDIGE BUREN KAART
OPERATIE GULDEN WINCKEL
OPERATIE MONSTER VAN GOOL
OPERATIE OP VAKANTIE IN….
OPERATIE PLANK
OPERATIE TIJL UILENSPIEGEL
OPERATIE RARITEITENKABINET
OPERATIE VERTEL CABINE

WAT WE DOEN

Operatie Periscoop brengt plekken in de openbare ruimte in kaart die aandacht nodig hebben.  Via fysieke en sociale interventies katalyseren wij deze tot fijne en sociale verblijfsplekken. De belangrijkste partner is de buurtbewoner.
 

Een belangrijk aspect voor het versterken van plekken is het perspectief van de jeugd (en hun ouders) uit de buurten waar we werken te verbreden door hen in aanraking te brengen met diverse kunstvormen. Enerzijds doet Operatie Periscoop dat met architectuur, kunst (installaties) en verrassende performances in de openbare ruimte en anderzijds met cultuur- en kunsteducatie.
 

“Instellingen als Operatie Periscoop, De tanker, De Gele Pomp, Oscam, Badhuistheater en ZID Theater hebben stevige netwerken in buurten en zijn daardoor van groot belang voor cultuurparticipatie en verbinding met Amsterdammers. Het zijn juist dit soort culturele instellingen die door hun maatschappelijke betrokkenheid in deze crisistijd ontzettend waardevol zijn voor Amsterdammers die het moeilijk hebben.”

-Een compliment van de Amsterdamse Kunstraad in hun advies aan de gemeente op 10 december 2020-

ACTIE ONDERZOEK

Operatie Periscoop gelooft in de wijsheid die aanwezig is in een buurt of op een plek. Waar liggen de behoeften, kansen, prioriteiten en quick wins van een buurt of plek? Het gezamenlijk in kaart brengen gaat direct gepaard met interventies in nauwe samenwerking met bewoners, gebruikers, lokale professionals, artiesten en kunstenaars.


Voorbeelden: Operatie QuickScan Bosleeuw, Operatie Wechi, Operatie van der Pek, Operatie Buurt 9, Operatie West van de Rijnstraat, Operatie Confuciusplein, Operatie Monster van Gool, Operatie Rariteitenkabinet, Operatie STUUF, Operatie Smaragd

PARTICIPATIEF ONTWERP

Soms heeft een plein, woonblok of andere plek een vernieuwing nodig. Het voldoet niet meer aan de wensen van de omwonenden, bewoners of het is gewoonweg te oud. Met een goed en representatief participatie traject kun je de huidige en toekomstige gebruikers van de plek betrekken om een ontwerp te maken dat zo goed en eerlijk mogelijk past bij de diversiteit aan gebruikers.


Voorbeelden: Operatie Tijl Uilenspiegel, Operatie Gulden Winckelbuurt, Operatie Souax, Operatie Braakliggend, Operatie Kolenkit Noord, Operatie Ernest Staes, Operatie Henrick de Keijser, Operatie Noorderspeeltuin

COMMUNITY BUILDING

Operatie Periscoop werkt aan verbonden buurten. Hieronder verstaan wij dat bewoners, gemeente en/of professionals elkaar weten te ontmoeten op buurtniveau en goed met elkaar samenwerken. Wij bouwen binnen deze netwerken (formeel en informeel) aan een grotere verbinding onderling.


Voorbeelden: Operatie Handige Buren Kaart, Operatie Woutertje Pieterse, Operatie Kolenkit Genootschap, Operatie Vrouwencirkel, Operatie Ripperda, Operatie Kleine Wereld, Operatie Plan van Gool, Operatie Smaragd

SOCIAL PLACEMAKING

Operatie Periscoop zet haar methodiek van social placemaking in waarbij de focus ligt op de publieke ruimte en de oprechte verbinding met de buurt. Hierbij speelt kunst en cultuureducatie een belangrijke katalyserende rol in de interventies die wij in de openbare ruimte organiseren. Operatie Periscoop ontwerpt (tijdelijke of permanente) interventies in de publieke ruimte die een creatieve en sociale interactie uitlokken.

De theory-of-change van Operatie Periscoop is dat wanneer een buurt een veilig speelklimaat op straat biedt, dan is het er veilig voor iedereen. Dit doen we door zichtbaar te zijn rondom openbare plekken in de buurt en daar interventies te organiseren die mensen samenbrengt en met elkaar in contact brengt. We betrekken hierbij ook de professionals en de gemeente zodat ook zij profiteren van de verbinding die we maken.


Voorbeelden: Operatie Gibraltar, Operatie M.O.T., Operatie Gulden Winckel, Operatie UNITS, Operatie Kolenkit, Operatie Plank, Operatie Boomplein, Operatie Totems, Operatie Berenbruiloft, Operatie Vredesbankje, Operatie Op vakantie in…, Operatie Plein 40’45

BEWUSTWORDING

Soms doen we operaties die niet perse verbonden zijn aan een specifieke plek en juist gericht zijn op mens en samenleving. Operatie Periscoop vind het belangrijk om mensen bewust te maken van de verschillende bubbels waar ze in leven, blinde vlekken en andere taboes.

Als team blijven we in gesprek met elkaar over maatschappelijke misstanden, kansenongelijkheid, discriminatie in verschillende vormen. Juist omdat Operatie Periscoop in zoveel verschillende buurten opereert en met veel mensen in gesprek gaat, vinden we het belangrijk dat we gaatjes blijven prikken in onze eigen bubbels.

Sommigen van deze operaties initiëren we zelf, sommigen doen we in samenwerking met een opdrachtgever en in het algemeen benaderen we al onze operaties met respect, hoffelijkheid en nieuwsgierigheid.


Voorbeelden: Operatie Vertelcabine, Operatie Alf Laila Walaila, Operatie Corona getuigenissen, Operatie Pak je Kans, Operatie Namenspecial

TEAM

TEAM OPERATIE PERISCOOP

Margreet van der Vlies.jpeg
MARGREET ANGELITA VAN DER VLIES

ARCHITECT & DIRECTEUR 

YEHUDI VAN DE POL.jpeg
YEHUDI VAN DE POL 

SOCIAAL GEOGRAAF & ZAKELIJK LEIDER

SOCRATES PACIO.jpeg
SOCRATES PACIO

CULTUREEL MAATSCHAPPELIJK PROFESSIONAL

FROUWKJE SMIT.jpeg
FROUWKJE SMIT

KUNSTENAAR

Rajeb Sabe.jpeg
RAJEB SABE

CULTUREEL MAATSCHAPPELIJK PROFESSIONAL

Khetam El Hankouri.jpeg
KHETAM EL HANKOURI

BUURTNETWERK 

PROFESSIONAL

RAFAELA BATISTA MORAIS.jpeg
RAFAELA BATISTA MORAIS

SOCIAAL GEOGRAAF

Floris van Bremen.jpeg
FLORIS VAN BREMEN

CULTUREEL MAATSCHAPPELIJK PROFESSIONAL

Tessa Hendriks.jpeg
TESSA HENDRIKS

KUNSTENAAR

Mohamed Zouini.jpeg
MOHAMED ZOUINI

BUURTNETWERK 

PROFESSIONAL

Jasper van de Heijden.jpeg
JASPER VAN DER HEIJDEN

TIMMERMAN

CAITHLIN COURTNEY CHONG.jpeg
CAITHLIN COURTNEY CHONG

KUNSTENAAR & SECONDANT OPERATIES

Halima Ahamad.jpeg
HALIMA AHAMAD

VRIJWILLIGER

Karima Ouahmed.jpg
KARIMA OUAHMED

VRIJWILLIGER

Fiyorella Turko.jpeg
FIYORELA TURKO

VRIJWILLIGER

CLIENTS

FINANCIERDERS & OPDRACHTGEVERS

GEMEENTE AMSTERDAM
DE FUNDATIE VAN DE SANTHEUVEL SOBBE 
PODIUM MOZAïEK
STICHTING IONA
STICHTING HULP NA ONDERZOEK
VSB-FONDS
AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST
PRINS BERNHARD CULTUURFONDS
EIGEN HAARD
ROCHDALE
STADGENOOT
LIEVEN DE KEY
YMERE
CORENDON
TROPENMUSEUM
HEMBRUG MUSEUM

PARTNER ORGANISATIES

ANCESTORS UNKNOWN
CASCOLAND
CC AMSTEL
CINETOL
COMBIWEL
DOCK
EIGENWIJKS
IMD
KOLENKIT KAS
NEXT LEVEL
PLAN C
SKIANDRI
STICHTING AMINAH
STICHTING KEZBAN
STICHTING SAMEN KRACHT
STICHTING SPIN
TEMPEL
WEST BEWEEGT
ZID THEATER
bottom of page